Limitless Education

"การศึกษาไร้ขีดจำกัด"

Limitless Education

เกี่ยวกับเรา

       เมื่อเราก่อตั้ง ลิมิตเลส เอ็ดดูเคชั่น เรามีจุดประสงค์ที่ธรรมดาๆ ง่ายๆ พื้นๆ คือ “การทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่โดยไม่มีอะไรมาเป็นข้อจำกัด” เพราะเราเชื่อว่า การศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีข้อจำกัดใดมากีดขวาง  เราเรียนรู้ว่าความต้องการหรือที่ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอุปสงค์ (Demand) ในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องใหม่เพื่อพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคน หากแต่บางคนจะมีข้อจำกัดต่างกันไป บางคนไม่มีเวลา บางคนขาดกำลังทรัพย์ บางคนไม่สะดวกในการเดินทาง ฯลฯ ดังนั้น เราจึงหาวิธีการหลายๆ อย่าง หรือที่เรียกกันทางเศรษฐศาสตร์ว่า อุปทาน (Supply) ตอบสนองความต้องการของท่าน

Reallyenglish@LED

CEFR E-learning Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

       Reallyenglish@LED เป็นการรวมตัวกันของ บริษัท ลิมิตเลส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Limitless Education Co.,Ltd.) กับ Reallyenglish แห่งประเทศอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ให้บริการการเรียนภาษาอังกฤษแก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐฯ และเอกชน รวมถึงนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปในทุกสาขาอาชีพ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-Learning) และแบบผสมผสาน (Blended Learning) 

       จุดเด่นของ E-Learning Platform ของเราคือ การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้เรียนได้มากที่สุด โดย Customize ให้เป็น Platform ของหน่วยงาน องค์กร โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยได้ ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง CEFR IELTS TOEFL TOEIC และโปรแกรมเสริมทักษะอื่นๆอีกมากมาย

รับข้อมูลผ่านทาง E-Brochure

  • Scan QR Code เพื่อรับ E-Brochure
  • Click ปุ่มด้านล่างเพื่อรับ E-Brochure

CEFR

กระทรวงศึกษาธิการ เอาจริง! เร่งปฏิรูปยกระดับการศึกษาภาษาอังกฤษ ของประเทศไทยทั้งระบบ

       หากติดตามข่าวในแวดวงการศึกษาไทยอย่างใกล้ชิดแล้ว นาทีนี้เรื่องที่ร้อนแรงอันดับต้นๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ “นโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปการเรียนการสอน” ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่บุคคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ไปจนถึงนักเรียน นักศึกษา เป้าหมายคือ “ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน”

       โดยจะต้องมีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานสากล หรือ CEFR ทั้งนี้ ครูที่สอนภาษาอังกฤษ จะต้องมีระดับ B2 ขึ้นไป ซึ่งทาง ศธ. ตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี คุณครูคนไทย ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และจะมีศักยภาพในการสอนได้เทียบเท่าครูจากต่างชาติ

       สามารถอ่านเรื่อง CEFR เพิ่มเติมได้จาก Webpage ของเรา เพียง click ปุ่มด้านล่างได้เลย

LED คูปองครู

หน่วยพัฒนาครู ลิมิตเลส เอ็ดดูเคชั่น

      หลักสูตรพัฒนาครูของหน่วยพัฒนาครู ลิมิตเลส เอ็ดดูเคชั่น อัดแน่นคุณภาพ ทั้ง 4 หลักสูตร ผ่านการรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมแล้ว!! สำหรับคุณครูที่ต้องการเพิ่มวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทุกคน

  • การเพิ่มพูนสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
  • การเพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  • การประยุกต์ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PLC)
  • การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ ศึกษาดูงาน

จัดกรุ๊ป ให้คำปรึกษา และแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ ศึกษาดูงาน ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว

       เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาในต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงค์โปร์ มาเลเซีย ฯลฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ และคำปรึกษา คัดเลือกสถานที่เรียนที่ตรงใจ ดำเนินการติดต่อ กรอกแบบฟอร์ม และใบสมัครเข้าเรียน คอร์สเรียนภาษา เอกสารทำวีซ่า ทำการนัดหมายสถานทูต และจัดหาตั๋วเครื่องบิน เรียกได้ว่ามาที่เดียวจบ ดูแลให้แบบครบวงจร

       นอกจากนี้เรายังจัดกรุ๊ปศึกษาดูงานต่างประเทศ ให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน เซ็นสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ MOU ต่างๆ ยินดีให้คำแนะนำปรึกษา และบริการอย่างมืออาชีพ

LED-flag-1024

Limitless Education

YouTube Channel

Step by step

Exploring Reallyenglish@LED

VDO Clips สอนการใช้งาน E-Learning Platform ทุกขั้นตอน แค่เพียงมีอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้